44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

آنتی کواگولانت لوپوس Lupus Anticoagulant-LAC


کد آزمایش

350


نام های مشابه

LA; Lupus Anticoagulant Panel; Lupus Inhibitor; LA Sensitive PTT; PTT-LA Dilute Russell Viper Venom


تفسیر

آنتی کواگولانت، یک اتوا آنتی بادی است که در اثر حساسیت سیستم ایمنی بدن به فسفولیپیدها یا پروتئین های مرتبط با فسفولیپیدهای خودی در بدن تولید می شود. فسفولیپیدها نقش حیاتی در فرایند انعقاد خون ایفا می کنند. فسفولیپیدها در سطح پلاکت ها وجود داشته و در فعال شدن فاکتورهای انعقادی در فرایند هموستاز نقش دارند. تفسیر نتیجه آزمایش LAC در خون بیماران مبتلا به لوپوس و سایر بیمماری های اتوایمیون و همچنین در شرایط دیگری مانند بیناری ایدز، التهاب، سرطان ها و مصرف برخی داروها مانند فنوتیازین ها، پروکائین آمید و فنسیدار (fansidar) و به ندرت در افراد سالم یافت می شود. وجود LAC خطر تشکیل لخته در عروق خونی (سیاهرگ ها و سرخرگ ها) را افزایش می دهد. در آزمایشگاه وجود LAC موجب طولانی شدن زمان PTT می شود. باید توجه داشت که LAC خطر خونریزی را زیاد نمی کند. آزمایش های اولیه برای تشخیص LAC، تست های PTT، PTT-LA، DRVVT می باشند. در صورت غیرطبیعی بودن نتایج هریک از آزمایش های اولیه، برای تایید وجود LAC، آزمایش های اختصاصی باید انجام شوند. LAC یکی از سه نوع آنتی بادی شناخته شده علیه فسفولیپیدها است که با افزایش خط