44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

VLDL Cholesterol


کد آزمایش

14


مورد استفاده

چربي با دانسيته خيلي كم


نام روش اندازه گیری

Turbidometry


نام های مشابه

وي ال دي ال


نوع نمونه

Serum/Plasma(H,E)


حجم نمونه

0.2


نگهداری نمونه

4-8


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

F


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

7d