44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

کلامیدیا Chlamydia


کد آزمایش

339


نام های مشابه

Chlamydia trachomatis culture; Chlamydia trachomatis DNA probe; Chlamydia trachomatis by Amplified d


نوع نمونه

نمونه برداری از سلول های ترشح شده در ناحیه ی درگیر، نمونه ی ادرار برای تست مولکولی


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست.


تفسیر

• نتیجه مثبت: نشان دهنده ی عفونت فعال است و ضرورت درمان با آنتی بیوتیک را نشان می دهد. • نتیجه منفی: نشان می دهد که در زمان انجام تست شواهد بیماری در فرد وجود نداشته است. افرادی که در گروه بیماران پر خطر قرار می گیرد، باید در فواصل زمانی منظم به منظور تشخیص آلودگی احتمالی با این باکتری مرود آزمایش قرار گیرند، حتی اگر نتیجه آزمایش کلامیدیا تا به حال همواره منفی شده باشد