44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

هلیکو باکتر پیلوری Helicobacter Pylori


کد آزمایش

373


نام روش اندازه گیری

Elisa


نام های مشابه

H.Pylori; H-Pylori; H.Pylori ntibody test; H.Pylori antigen test


نوع نمونه

1.خون سیاهرگی (سرم). 2. مدفوع. 3. بیوپسی از مخاط معده. 4. تست تنفسی


حجم نمونه

1 گرم مدفوع


نگهداری نمونه

2روز درc˚8-2، 1ماه در c˚20-


حمل و نقل نمونه

ارسال در دمای c˚8- 2ویا فریز شده


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

: برای نمونه خون سیاهرگی و آزمایش مدفوع رعایت شرایط خاصی لازم نیست. برای انجام تست تنفسی بیمار باید از مصرف داروها پرهیز نماید


تفسیر

 مثبت شدن نتیجه ی آزمایشات هلیکوباکتر پیلوری (آنتی بادی علیه باکتری، آنتی ژن باکتری، یا تست تنفسی) نشان دهنده ی آلودگی فرد با باکتری H.Pylori است.  منفی شدن نتیجه آزمایشات آنتی بادی یا مدفوع می تواند نشان دهنده ی عدم آلودگی فرد با باکتری H.Pylori باشد، اما درصورت ادامه ی علایم بیماری می توان از روش های مهاجم تری مانند بیوپسی معده برای تشخیص قطعی استفاده نماید  نتیجه تست اوره از سریع در صورتی که بیمار آخرین نوبت داروی آنتی اسید خود را در مدت زمان کم تر از یک هفته پیش از انجام آزمایش مصرف کرده باشد، ممکن است به صورت کاذب منفی شود.  داروهای آنتی باکتریال، بازدارنده های پمپ پروتونی و بیسموت می توانند در نتایج تمام تست های هلیکوباکتر پیلوری به استثنای تست آنتی بادی خون تاثیر بگذارند.


مدت زمان انجام آزمایش

7 روزه