44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Blood - Cultuer & Sensi.


نام روش اندازه گیری

Culture


نام های مشابه

Blood-(C&S)


نوع نمونه

Whole Blood


حجم نمونه

10


نگهداری نمونه

37


حمل و نقل نمونه

RT


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

خونگیری و سر شیشه B.C. را با بتادین ، سپس با الکل 70 ضد عفونی کنید.


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

3w