44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

بیمه آرمان سفیران سلامت

سازمان های طرف قرارداد

 این بیمه مربوط ه کارکنان شرکت هواپیمایی ماهان می باشد.

 

portfolio image