44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

بیمه ما

سازمان های طرف قرارداد

  

آدرس: تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ونک، پلاک 9

کد پستی:

1994618317

تلفن:

021-8690

فکس:

021-88192706

پست الکترونیک:

Info@bimehma.ir

portfolio image