44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

ال. اچ، هورمون لوتئوتروفیک (Luteinizing hormone: LH)


کد آزمایش

521


نام روش اندازه گیری

ECLIA


نام های مشابه

Interstitial cell Stimulating Hormone; ICSH


نوع نمونه

1.خون(سرم)، 2.ادرار رندم، 3.ادرار 24 ساعته


حجم نمونه

0/5cc


نگهداری نمونه

14 روز در دمای c˚25-4،نمونه باید سریع جدا شود


حمل و نقل نمونه

ارسال در دمای c˚4


راهنمای جمع آوری نمونه

همولیز کدورت لیپمیک


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست. در زنان بهتر است نمونه در روزهای خاصی از سیکل ماهانه گرفته شود.


تفسیر

اندازه گیری سطح FSH و LH برای تشخیص افتراقی نارسایی اولیه تخمدان (اختلال در تخمدان ها) از نارسایی ثانویه و تخمدان (نارسایی به علت اختلال در هیپوفیز یا هیپوتالاموس) به کار می رود. در نارسایی اولیه سطح FSH و LH افزایش می یابد. علل نارسایی اولیه تخمدان ها عبارتند از: الف. اختلال در رشد و تکامل تخمدان ها، به دلیل: • عدم رشد تخمدان ها (agenesis) • اختلالات کروموزومی (سندرم ترنر) • اختلال در تولید استروئیدها در تخمدان (فقر آنزیم 17-آلفا هیدروکسیلاز) ب. از کار افتادن زود هنگام (premature) تخمدان، به دلیل: • پرتو درمانی • شیمی درمانی • بیماری های اتوایمیون ج. عدم تخمک گذاری، به دلیل: • سندرم تخمدان پولی کیستیک (pcos) • بیماری غدد آدرنال • بیماری های تیروئید • تومورهای تخمدان • پایین بودن سطح FSH و LH نشان دهنده ی نارسایی ثانویه ی تخمدان در اثر اختلالات هیپوفیز یا هیپوتالاموس است. • افزایش FSH و LH در مردان، نشان دهنده ی نارسایی اولیه بیضه است. الف. اختلال در رشد و تکامل، به دلیل: • عدم رشد گونادها (gonadal agenesis) • اختلال کروموزومی مانند سندرم کلاین فلتر ب. از کار افتادن بیضه ها، به دلیل: •


مدت زمان انجام آزمایش

2 روزه