44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

تریپسین و کیموتریپسین Trypsin & Chymotrypsin


کد آزمایش

720


نام روش اندازه گیری

Chemical


نام های مشابه

Stool trypsin and chymotrypsin


نوع نمونه

نمونه مدفوع


حجم نمونه

0.5 گرم


نگهداری نمونه

آزمایش همان روز باید انجام شود


حمل و نقل نمونه

ارسال در دمای c˚8- 2


معیار رد نمونه

آلودگی با باریوم


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست. باید از آلوده شدن نمونه با ادرار اجتناب شود.


تفسیر

نتیجه مثبت: مثبت شدن نتیجه آزمایشات تریپسین و کیموتریپسین، نشان دهنده وجود تریپسین و کیموتریپسین در روده و طبیعی بودن نتیجه آزمایش است. نتیجه منفی: نتیجه منفی در این تست نمی تواند به عنوان تشخیص قطعی تلقی شود و برای تایید تشخیص، انجام آزمایش های تکمیلی ضرورت دارد. در این شرایط لازم است آزمایشاتی جهت تشخیص بیماری فیبروزکیستیک و همچنین نارسایی پانکراس انجام شوند.