44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Antithrombin - A T III


نام روش اندازه گیری

Colorimetry


نام های مشابه

Antithrombin (Activity and Antigen), Functional Antithrombin III; AT III


نوع نمونه

پلاسما


حجم نمونه

0/5cc


حمل و نقل نمونه

نمونه سریعا جدا شود تا قبل از انجام آزمایش 4 ساعت بر روی یخ باشد.در غیر این صورت در c˚20- فریز شود


نیازهای همراه نمونه

ارسال:کمتر از 1ساعت فریز شده ویا بر روی یخ


معیار رد نمونه

همولیز


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست.


تفسیر

افزایش میزان آنتی ترومبین از نظر بالینی حائز اهمیت نیست. علل عمده افزایش آنتی ترومبین:  هپاتیت حاد و کلستاز (Cholestasis)  پیوند کلیه  کمبود ویتامین کا(K)  درمان با وارفارین علل عمده کاهش آنتی ترومبین کاهش موقت یا مزمن آنتی ترومبین در شرایطی که مصرف یا تولید آن تحت تاثیر قرار می گیرند:  انعقاد منتشره داخل عروق (DIC)  رومبوز سیاهرگ های عمقی (DVP)  بیماری های کبد  بیماری همراه با دفع پروتئین  آمبولی ریه  نوزادان (چند روز اول پس از تولد)  درمان با استروژن  فقر آنتی ترومبین خطر سقط مکرر را افزایش می دهد.  این دسته از بیماارن قبل از درمان و انجام عمل های جراحی باید تحت درمان پیشگیرانه با داروهای ضد انعقاد قرار بگیرند. بیمار باید پزشک معالج همین طور دندانپزشک را از وضعیت خود مطلع سازد.  برای اصلاح موقت فقر حاد یا مزمن آنتی ترومبین، از آنتی ترومبین غلیظ شده استفاده می شود.  اگر کمبود آنتی ترومبین با سایر اختلالات انعقادی و فاکتورهای خطر همراه باشد، مانند فاکتور5 لیدن (FV-Leiden) و پروترومبین (G20210)، کمبود پروتئین s و پروتئین C، خطر بروز لخته بیش تر می شود.  چاقی، کشیدن سی


مدت زمان انجام آزمایش

3 روزه