44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

پارازیتولوژی Ova and Parasite Exam


کد آزمایش

726


نوع نمونه

مدفوع تازه، یا مدفوعی که در محلول نگهدارنده ریخته شده، در یک با چند نوبت.


تفسیر

 آزمایش OP معمولا همراه با کشت مدفوع درخواست می شود، احتمال وجود میکروب های بیماری زا نیز بررسی شود.  برای برخی از انگل ها، تست های اختصاصی برای شناسایی آنتی ژن انگل می تواند انجام شود.  مشاهده انگل (انگل بالغ، تخم یا لارو) در نمونه به معنای آلودگی به انگل روده است.  عدم مشاهده انگل در نمونه به مفهوم عدم وجود انگل در روده است یا این که تعداد آن به حدی کم بوده که در آزمایش مشاهده نشده است. در صورت نیاز، برحسب شرایط بالینی و علایم بیمار، ممکن است لازم باشد آزمایش به دفعات تکرار شود.  نوع دارو و دوره درمان برحسب نوع انگل تعیین می شود.  کریپ اسپورودیوم در افراد عادی ظرف چند هفته از بین می رود. اما در افرادی که ضعف سیستم ایمنی دارند، مانند بیماران مبتلا به ایدز، سرطان و افراد گیرنده پیوند، عفونت می تواند مزمن شده و منجر به سوء تغذیه گردد.  بهترین راه برای پیشگیری از آلودگی های انگلی رعایت بهداشت و سالم سازی آب است.  آب را با اضافه کردن کلر یا فیلتر کردن می توان از انگل ها پاک کرد.  آلودگی با انگل ها مصونیت ایجاد نمی کند و فرد می تواند پس از درمان، باز هم مبتلا بود.