44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

پروژسترون Progesterone


کد آزمایش

523


مورد استفاده

سرم


نام روش اندازه گیری

Elisa


نوع نمونه

سرم


حجم نمونه

0.5cc


نگهداری نمونه

4روز درc˚8-2، 1ماه در c˚20-


حمل و نقل نمونه

ارسال در دمای c˚8- 2ویا فریز شده


معیار رد نمونه

همولیز کدورت لیپمیک


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست.


تفسیر

 عدم تغییر در سطح پروژسترون در دوره قاعدگی، می تواند به مفهوم عدم تخمک گذاری باشد.  عدم افزایش سطح پروژسترون در شروع بارداری، می تواند به مفهوم بارداری خارج از رحم یا ناموفق بودن بارداری باشد.  عدم افزایش سطح پروژسترون در اندازه گیری های پیاپی در طول دوره بارداری می تواند نشان دهنده ی وجود اشکال در (بقای جفت و جنین) باشد. علل عمده افزایش پروژسترون عبارتند از: • کیست های تخمدان • حاملگی مولار (molar Pregnancy) • تولید بیش از حد پروژسترون توسط غدد آدرنال • هیپرپلازی مادرزادی غدد آدرنال (CAH,Congenital adrenal hyperplasia)  سطح پروژسترون در بارداری چند قلویی در مقایسه با بارداری تک قلو به طور طبیعی بالاتر است.  در حاملگی مولار سلول تخمک بارور شده دارای ناهنجاری است. به همین دلیل یا هرگز به جنین تبدیل نمی شود که در این حالت به آن (مول کامل) می گویند یا پس از تبدیل به جنین به شکل غیرطبیعی رشد می کند و در نتیجه نمی تواند زنده بماند، که در این حالت به آن (مول نسبی) گفته می شود. در حاملگی مولار، جنین، کیسه و جفت طبیعی وجود ندارد و جفت به صورت توده ی شبیه به خوشه انگور رشد می کند. علل عم


مدت زمان انجام آزمایش

4 روزه