44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

سی. سی. پی (CCP – Cyclic citrullinated peptide antibody)


کد آزمایش

400


نام روش اندازه گیری

ECLIA


نام های مشابه

Citrulline antibody; anti-citrulline antibody; anti – cyclic cicitrullinated peptide Ab; anti-CCP


نوع نمونه

خون سیاهرگی (سرم)


حجم نمونه

0/5cc


نگهداری نمونه

5روز درc˚8-2، طولانی مدت در c˚20-


حمل و نقل نمونه

ارسال در دمای c˚8- 2ویا فریز شده


معیار رد نمونه

همولیز کدورت لیپمیک


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست.


تفسیر

نتیجه این آزمایش نباید به تنهایی و بدون در نظر گرفتن علایم و نشانه های بیماری تفسیر شود. به طور کلی هنگامی که نتیجه آزمایشات CCP و RF هر دو مثبت باشند، احتمال ابتلای فرد به بیماری آرتریت روماتوئیدی بسیار بالا خواهد بود. همچنین در این حالت احتمال بروز علایم شدیدتر و پیشرفت بیماری نیز بالاتر خواهد بود. CCP مثبت و RF منفی، به علاوه ی علایم بالینی مشکوک به آرتیت روماتوئیدی: در این حالت دو احتمال وجود دارد: این که فرد در آینده به آرتریت روماتوئیدی مبتلا خواهد شد یا این که بیماری هنوز در مراحل اولیه می باشد. CCP منفی و RF مثبت: در این حالت علایم بیمار و دیگر مشاهدات بالینی برای تشخیص آرتریت روماتوئیدی و افتراق آن از انواع دیگ بیماری های التهابی از اهمیت بالاتری برخوردار خواهد بود. CCP منفی و RF منفی: در این حالت احتمال بیماری آرتریت روماتوئیدی بیش تر بر اساس مشاهدات بالینی و علایم و نشانه های بیماری استوار است و ممکن است حتی با وجود منفی بودن نتایج آزمایش، تشخیص بیماری داده شود.


مدت زمان انجام آزمایش

4 روزه