44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

ویتامین ای Vitamin E


کد آزمایش

3081


مورد استفاده

خون سیاهرگی (سرم یا پلاسما)


نام روش اندازه گیری

HPLC


نام های مشابه

Alpha-tocopherol, a-tocopheryl, a-tocotrienol, beta-tocopherol, b-tocotrienol, d-alpha-tocopherol, d-alpha-tocopheryl, d-beta-tocopherol, d-delta-tocopherol, delta-tocopherol, delta- tocotrienol, d-gamma-tocopherol, dl-alpha-tocopherol, dl-tocopherol, d-tocopherol, gamma-tocopherol


نوع نمونه

خون سیاهرگی (سرم یا پلاسما)


حجم نمونه

cc 5/0


نگهداری نمونه

نگهداری2 هفته در c˚25-4ودر جای تاریک، 1سال در دمای c˚20-


حمل و نقل نمونه

ارسال در دمای c˚25-4ویا فریز شده


معیار رد نمونه

همولیز لیپمیک انجماد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

پرهیز از خوردن برای 12 ساعت پیش از انجام آزمایش لازم است.