44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

آزمایش پلاکت Lp-PLA2/ or/ PLAC Test


کد آزمایش

597


نام های مشابه

LpPLA2; Lipoprotein-associated phospholipase A2; Platelet-activating factor; acetylhydrolase; PAF-AH


نوع نمونه

خون سیاهرگی


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست.


تفسیر

 در افراد مبتلا به بیماری های التهابی که جهت ارزیابی ریسک ابتلا به بیماری های قلبی نمی توان از آزمایش hs-CRP استفاده نموده، تست Lp-PLA2 می تواند جایگزین مناسبی برای این تست باشد.  افزایش قابل توجه سطح Lp-PLA2 نشان دهنده ی افزایش خطر حمله ی قلبی یا سکته8 مغزی است.  این تست، تست تشخیصی برای بیماری «عروق کرونری قلبی» یا «سکته ی مغزی» نیستو فقط یک شاخص خطر جهت ارزیابی احتمال بروز این بیماری ها محسوب می شود.  بسیاری از افراد با سطح بالای Lp-PLA2 ممکن است هرگز به بیماری قلبی دچار نشوند و بر عکس افراد با Lp-PLA2 پایین ممکن است به بیماری قلبی مبتلا گردند.