44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

مارکرهای آلزایمر (Tau protein and Amyloid Beta 42 peptide: Tau/AB24)


نام های مشابه

Alzheimer biomarkers


نوع نمونه

مایع مغزی-نخاعی (CSF)


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

طبق نظر پزشک معالج


تفسیر

 اندازه گیری tau و AB42 در مایع مغزی-نخاعی جهت تشخیص و پیگیری بیماری آلزایمر در حال بررسی است. در صورت کاهش AB42 همراه با افزایش tau یا p-tau در csf می توان بروز بیماری آلزایمر را پیش بینی کرد.