44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

سلول های سی. دی. 4 و سی. دی. 8 CD8 & CD4 Cell


کد آزمایش

5054


نام های مشابه

T4 count; T-helper cells; T-suppressor cells; cytotoxic T-cells


نوع نمونه

خون سیاهرگی (خون تام)


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست.


تفسیر

• نتیجه ی این آزمایشات به صورت تعداد کل سلول های CD4، نسبت CD4 به CD8 یا به صورت درصدی از شمارش تام لنفوسیت ها گزارش و تفسیر می شود. • به طور کلی با پیشرفت بیماری ایدز شمارش سلول های CD4 کاهش می یابد. انجام چندین آزمایش متوالی در بازه های زمانی معین برای ارزیابی وضعیت بیمار و سنجش میزان پیشرفت بیماری لازم است. الگوی تغییرات به وجود آمده در شمارش سلول های CD4 در آزمایشات متناوب، به عنوان ملاک ارزیابی وضعیت بیمار و میزان پیشرفت بیماری در نظر گرفته می شود. • در صورتی که با وجود دریافت دارو شمارش سلول های CD4 در آزمایشات متوالی افت کند، ممکن است پروتکل درمانی تغییر داده شود. در صورت پیشرفت بیماری ممکن است به منظور پیشگیری از عفونت های فرصت طلب، درمان پروفیلاکسی – پیشگیرانه – برای بیمار تجویز شود. • عفونت های فرصت طلب، عفونت هایی هستند که در افراد مبتلا به نقص سیستم ایمنی بروز می کنند، مانند: پنومونی نوموسیستیک، عفونت با کایکوباکتریم آویوم و غیره. • در صورت مناسب و اثر بخش بودن درمان، شمارش سلول های CD4 باید در آزمایشات متناوب افزایش نشان دهد یا حداقل ثابت بماند. • کاهش شمارش CD4ها در افراد