44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

مس Copper


نام های مشابه

Cu; 24-hour urine copper, Total copper, Non-cerculoplasmin-bound copper, Free copper, Hepatic copper


نوع نمونه

سرم ،پلاسما (هپارینه)


حجم نمونه

cc 5/0، cc 5


نگهداری نمونه

1هفته درc˚8-2، طولانی مدت در c˚20-


حمل و نقل نمونه

ارسال در دمای c˚8- 2ویا فریز شده


معیار رد نمونه

همولیز کدورت لیپمیک


تفسیر

 نتیجه تست مس به تنهایی ارزش تشخیصی ندارد و باید در کنار سایر آزمایشات مرتبط تفسیر شود.  سرولوپلاسمین یک پروتئین فاز حاد است و ممکن است در بیماری التهابی، عفونت های حاد، آسیب های بافتی و بعضی از سرطان ها افزایش یابد.  سطح مس و سرولوپلاسمین ممکن است در طول دوره ی بارداری و همچنین مصرف دارو های استروژنی یا قرص های ضد بارداری افزایش یابد.  در بیماری ویلسون، مس و سرولوپلاسمین خون کاهش، مس ادرار افزایش و مس در بافت کبد افزایش نشان می دهد.  بالا بودن مس خون و ادرار همراه با سرولوپلاسمین طبیعی یا بالا، می تواند نشانه ی قرار گرفتن در معرض مقادیر بالایی از مس (به عنوان مثال آلاینده های محیطی) یا وجود بیماری هایی باشد که با کاهش دفع مس از بدن همراه است. (مانند بیماری مزمن کبد)  افزایش مس کبد:ممکن است در بیماری های مزمن مشاهده شود.  پایین بودن مس خون و ادرار، همراه با سرولوپلاسمین پایین، می تواند در اثر کمبود مس باشد.  طبیعی بودن مس کبد، می تواند نشان دهنده ی طبیعی بودن متابولیسم مس در بدن باشد. همچنین بررسی امکان این وجود دارد که توزیع مس در بافت کبد ناهمگون بوده و در نتیجه بیوپسی بررسی