44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

پرولاکتین PRL; Prolactin


کد آزمایش

522


نام روش اندازه گیری

ECLIA


نوع نمونه

خون سیاهرگی (سرم)


حجم نمونه

0.5cc


نگهداری نمونه

1هفته درc˚8-2، طولانی مدت در c˚20-


حمل و نقل نمونه

ارسال در دمای c˚8- 2ویا فریز شده


معیار رد نمونه

گیری در لوله سرد جداسازی با ساتریفیوژ یخچالدار و سریع(حفظ زنجیره سرد)


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

نمونه گیری برای انجام تست پرولاکتین باید حداقل 4-3 ساعت پس از بیدار شدن انجام شود، زیرا سطح پرولاکتین بلافاصله پس از برخاستن از خواب بالاتر است و به تدریج اندکی افت میکند. استرس و فعالیت شدید فیزیکی می تواند در نتیجه آزمایش تاثیر بگذارد و موجب افزایش مختصر سطح پرولاکتین شود.


مدت زمان انجام آزمایش

2 روزه