44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

سیتومگالوویرو CMV-Cytomegalovirus


نام های مشابه

Cytomegalovirus Antibody, IgG & IgM, Cytomegalovirus PCR


نوع نمونه

. خون سیاهرگی (سرم): برای آزمایش آنتی بادی 2. خون، ادرار، مایع آمنیون، مایع مغزی-نخاعی، مایع دوازدهه


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

آمادگی برای انجام آزمایش: رعایت شرایط خاصی لازم نیست.


تفسیر

آزمایش برای تشخیص عفونت حاد یا عفونت قبلی با ویروس انجام می شود. نتایج به دست آمده از آزمایش باید با توجه به یافته های بالینی و تمامی علای و نشانه های بیمار تفسیر گردد. گاهی اوقات افتراق بین عفونت فعال، عفونت نهفته و عفونت دوباره فعال شده می تواند مشکل باشد. پس از آلودگی اولیه با CMV، ویروس به صورت نهفته در بدن انسان باقی مانده و ممکن است به طور متناوب مجددا فعال شود، اما معمولا باعث ایجاد علایم نخواهد شد. • کشت مثبت: عفونت با ویروس را تایید می کند. • تست مولکولی (PCR) مثبت: عفونت ویروسی را تایید می کند. نتیجه منفی وجود عفونت را به طور قطع رد نمی کند. • تست IGG مثبت با ثابت ماندن تیتر، به مفهوم عفونت در گذشته است. • تست IGM مثبت، به مفهوم عفونت حاد است. • تست IGG مثبت با افزایش قابل توجه تیتر آم ظرف چند هفته بین مرحله حاد بیماری و دوره ی بهبودی، به مفهوم عفونت حاد می باشد.