44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

آنتی بادی اچ. آی. وی (ویروس نقص ایمنی انسانی) (HIV antibody)


کد آزمایش

388


نام روش اندازه گیری

Elisa&ELFA


نام های مشابه

AIDS test; AIDS screen; HIV serology; Human immunodeficiency virus Ab test


نوع نمونه

سرم


حجم نمونه

0/5cc


نگهداری نمونه

1هفته درc˚8-2، طولانی مدت در c˚20-


حمل و نقل نمونه

ارسال در دمای c˚8- 2ویا فریز شده


معیار رد نمونه

همولیز کدورت لیپمیک


تفسیر

تست آنتی بادی HIV  آنتی بادی علیه ویروس HIV در بدن افراد سالم (غیر آلوده به ویروس) وجود ندارد.  منفی شدن نتیجه ی تست غربالگری نشان دهنده این است که شخص در زمان انجام آزمایش، به ویروس HIV آلوده نبوده است.  مثبت شدن نتیجه تست HIV(با هردو روش غربالگری و Western Blot)، نشانه ی آلودگی با ویروس HIV و وجود ویروس در بدن می باشد.  بیماری HIV قابل درمان نمی باشد، اما با تشخیص زودهنگام آن می توان به مهار لود-میزان- ویروس در بدن و همچنین کاهش سرعت پیشرفت بیماری کمک کرد. تشخیص به موقع بیماری پیش آگهی بهتری را برای بیماران به دنبال خواهد داشت.  تست آنتی بادی قادر نیست بلافاصله پس از آلوده شدن به ویروس، آن را شناسایی کند. به دلیل آنکه زمان آلودگی با ویروس تا زمان تولید آنتی بادی مدتی وقت لازم است و آنتی بادی ها بلافاصله پس از آلودگی با ویروس در خون ظاهر نمی شوند و میزان آن ها در حد قابل شناسایی در آزمایش نیست.  در صورت انجام زود هنگام تست آنتی بادی HIV، ممکن است با وجود آلودگی به ویروس، نتیجه ی تست منفی شود. (منفی کاذب).  تست آنتی بادی HIV، باید 8-2 هفته پس از زمان آلودگی احتمالی با ویروس انجا


مدت زمان انجام آزمایش

3روزه