44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

تجزیه ادرار Urinanalysis


نام های مشابه

Urin test; Urin analysis; UA


نوع نمونه

50-30 میلی لیتر ادرار تازه


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست. نمونه ادرار اول صبح جهت تشخیص مناسب تر است.


تفسیر

وجود گلوکز، پروتئین و گلبول های قرمز در ادرار معمولا نشانه وجود نوعی اختلال در سلامت بدن است، اما تشخیص نوع بیماری و عامل ایجاد آن صرفا از روی نتیجه ی آزمایشات امکانپذیر است. نتیجه طبیعی تست ادرار نمی تواند عدم وجود بیماری را به طور قطع رد کند. در برخی از بیماران یا در مراحل اولیه ی بیماری، ممکن است سطح ترکیبات مختلف ادرار افزایش قابل ملاحظه ای نشان ندهد. ممکن است ترکیبات مختلف به صورت گاه به کاه و کاملا اتفاقی از طریق ادرار دفع شوند؛ بنابراین یک نمونه ادرار راندوم (حتی وقتی که از یک فرد بیمار گرفته شده باشد) ممکن است حاوی بعضی ترکیبات نباشد؛ به همین دلیل انجام آزمایش بر روی یک نمونه ادرار راندوم برای تشخیص کافی نیست و بهتر است آزمایش بر روی نمونه ی ادرار 24 ساعته انجام شود. در صورت رقیق بودن نمونه ادرار، ممکن است فقط مقدار کمی از ترکیبات محلول در ادرار شناسایی و تشخیص داده شوند. بنابراین رقت بالای نمونه ممکن است باعث نتیجه منفی کاذب و عدم شناسایی کامل ترکیبات موجود در ادرار شود. بنابراین باید از خوردن بیش از حد آب، قبل و در زمان جمع آوری نمونه ادرار 24 ساعته خودداری شود.