44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Digoxin


مورد استفاده

ELFA


نام روش اندازه گیری

سرم


نام های مشابه

اغلب با اسم تجاری دارو نامیده می شود.


نوع نمونه

خون سیاهرگی (سرم/پلاسما)


حجم نمونه

0/5cc


نگهداری نمونه

2روز درc˚8-2، طولانی مدت در c˚20-


حمل و نقل نمونه

ارسال در دمای c˚8- 2ویا فریز شده


معیار رد نمونه

همولیز کدورت لیپمیک


تفسیر

حد درمانی دیگوکسین برای درمان نارسایی قلبی (CHF) و درمان آریتمی متفاوت است. تاثیر دارو در افراد مختلف متفاوت است و تنظیم مقدار مصرفی دارو، باید بر اساس علایم بیمار انجام شود. مصرف سایر داروها نیز بر سطح دیگوکسین در خون و میزان مصرف دارو تاثیر می گذارد و پزشک معالج باید از تمام داروهایی که بیمار به طور همزمان مصرف می کند و تداخلات دارویی اطلاع کامل داشته باشد. دیگوکسین توسط کلیه ها تصفیه می شود، بنابراین گاه لازم است آزمایش هایی جهت ارزیابی عملکرد کلیه ها و اندازه گیری سطح پتاسیم خون انجام شود. اختلال در عملکرد کلیه ها و کاهش پتاسیم خون ممکن است منجر به بروز مسمومیت دارویی شود.


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

2m