44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

ترانسفرین تی. آی. بی. سی-یو. آی. بی. سی Transferrin; TIBC-UIBC


مورد استفاده

خون سیاهرگی (سرم)


نام روش اندازه گیری

Colorimetry


نام های مشابه

Iron binding capacity; IBC; Serum Iron-Binding capacity; Siderophilin Total iron binding capacity; Unsaturated iron-binding capacity; Transferin saturation


نوع نمونه

سرم


حجم نمونه

cc 5/0


نگهداری نمونه

4روز درc˚8-2، طولانی مدت در c˚20-


حمل و نقل نمونه

ارسال در دمای c˚8- 2ویا فریز شده


معیار رد نمونه

همولیز کدورت لیپمیک


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ناشتا بودن به مدت حداقل 12 ساعت پیش از انجام آزمایش ضروری است. نوشیدن آب در این مدت بلامانع است.


تفسیر

تفسیر نتیجه آزمایش  افزایش ترانسفرین، TIBC, UIBC: معمولا نشان دهنده فقر آهن است، اما سطح آن ها در دوره بارداری و با مصرف قرص های ضد بارداری نیز افزایش می یابد.  کاهش ترانسفرین، TIBC, UIBC: می تواند نشان دهنده هموکروماتوز، برخی از انواع آنمی توام با تجمع آهن در بدن، سوء تغذیه، بیماری های التهابی، بیماری های کبد، سندرم نفروتیک و بیماران کلیوی همراه با دفع پروتئین در ادرار باشد.