44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

دی-دایمر D-Dimer


کد آزمایش

134


مورد استفاده

خون سیاهرگی (خون تام با ضد انعقاد سدیم نیترات)


نام روش اندازه گیری

ELFA


نام های مشابه

Fragment D-dimer; Fibrin degradation fragment


نوع نمونه

پلاسمای سیتراته


حجم نمونه

1CC


نگهداری نمونه

4 ساعت در دمای اتاق ، 8 ساعت در 8-2 درجه سانتی گراد، 14 روز در 20 درجه سانتی گراد


حمل و نقل نمونه

ارسال در دمای اتاق، c˚8- 2ویا فریز شده


معیار رد نمونه

عدم رعایت زنجیره سرد


تفسیر

 سطح دی-دایمر در بدن در حالت طبیعی بسیار پایین است و فقط پس از تشکیل لخته و شروع فرایند تجزیه ی لخته، میزان دی-دایمر در خون افزایش می یابد.  مثبت شدن نتیجه آزمایش می تواند نشان دهنده ی وجود مقدار زیادی اف. دی. پی. (FDP) باشد و گویای تشکیل لخته و تجزیه آن در بدن است، اما محل ضایعه و علت آن را مشخص نمی کند. علل عمده ی افزای دی-دایمر: • پس از عمل جراحی (به دلیل تشکیل فیبرین و سپس شکسته شدن آن) • آسیب دیدگی بافت ها • عفونت • بیماری قلبی • سرطان ها • حاملگی • در شرایطی که پاک سازی فیبرین مختل می شود،برای مثال در بیماری های کبد • دی-دایمر در افراد مسن افزایش می یابد. عواملی که موجب افزایش کاذب دی-دایمر می شوند عبارتند از:  وجود فاکتور روماتوئید (RF)  بالا بودن تری گلیسرید  بالا بودن چربی خون  بالا بودن بیلیروبین خون  همولیز نمونه (به دلیل اشکال در خون گیری)


مدت زمان انجام آزمایش

روزانه


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

2h