44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

ویتامین ب 12 و فولات (Vitamin B12 and Folate)


کد آزمایش

561


نام های مشابه

Cobalamin; Folic Acid; RBC folate


نوع نمونه

خون سیاهرگی (پلاسما)


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

8-6 ساعت ناشتا بودن پیش از انجام آزمایش لازم است.


تفسیر

 پایین بودن سطح ویتامین ب12 و فولات: می تواند نشان دهنده ی کمبود این ویتامین ها در بدن باشد، اما نتیجه این تست ها در مورد شدت آنمی، شدت نوروپاتی مرتبط با کمبود ویتامین و همچنین علت ایجاد آن ها اطلاعاتی به ما نخواهد داد.  افزایش سطح ویتامین ب12 یا فولات در آزمایشات متوالی در بیماران تحت درمان با ویتامین ب12 و فولات می تواند نشان دهنده ی اثربخش بودن درمان باشد.  بالا بودن سطح ویتامین ب12 و فولات معمولا از نظر بالینی حائز اهمیت نیست.  افزایش ویتامین ب12 در بیماری هایی مانند لوسمی و اختلالات کبدی مشاهده می شود.  افزایش سطح فولات در آنمی پرنیشز یا در رژیم گیاه خواری دیده می شود.  اگر بیماری دچار کمبود همزمان ویتامین ب12 و فولات باشد، اما فقط از مکمل های اسید فولیک استفاده نماید، کمبود ویتامین ب12 ممکن است تشخیص داده نشود. آنمی مرتبط با هر دوی این عوامل، با مصرف مکمل های اسید فولیک بهبود می یابد، در حالی که نوروپاتی ناشی از کمبود ویتامین ب12 همچنان درمان نشده باقی خواهد ماند.