44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

LE - Cell


نام روش اندازه گیری

Staining+Microscopy


نام های مشابه

ال اي سل


نوع نمونه

Whole Blood


حجم نمونه

10


نگهداری نمونه

RT


حمل و نقل نمونه

ارسال نمي شود


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

در ارلن با گلاس بید20 دقیقه شیک دهید


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

1D