44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

تریکوموناس (Trichomonas)


کد آزمایش

689


نام های مشابه

Trichomonas vaginalis; T. vaginalis; Wet Prep; Trichomonas culture; Trichomonas vaginalis RNA; Trichomonas vaginalis DNA probe


نوع نمونه

در زنان: نمونه برداری با سوآپ (swab) از ترشحات واژن یا سرویکس در مردان: نمونه برداری با سوآپ از مجرای ادرار یا ترشحات پروستات


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست.


تفسیر

 نتیجه مثبت هر یک از تست ها نشان دهنده وجود عفونت فعال است و نیاز به درمان دارد.  التهاب دستگاه تناسلی در زنان مبتلا به تریکوموناس، آن ها را (در صورت قرار گرفتن در معرض این ویروس) مستعد آلودگی به ویروس HIV می کند.  در صورت آلوده شدن نمونه با مدفوع، ممکن است ارگانیسم دیگری به نام پنتاتریکوموناس هومینیس (pentatrichomonas hominis) در بررسی میروسکوپی مشاهده شود. این ارگانیسم از لحاظ ظاهری شیه به تریکوموناس واژینالیس است اما پاتوژن نیست و نیاز به درمان ندارد.