44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

مایع مغزی-نخاعی، سی. اس. اف (CSF Analysis)


کد آزمایش

7113


نام روش اندازه گیری

Imm.turb.


نام های مشابه

Spinal fluid analysis


نوع نمونه

مایع مغزی-نخاعی که با استفاده از روش پونکسیون کمری و کشیدن مایع مغزی-نخاعی (spinal taplumbarpun


حجم نمونه

0/5cc


نگهداری نمونه

1هفته درc˚8-2، طولانی مدت در c˚20-


حمل و نقل نمونه

ارسال در دمای c˚8- 2ویا فریز شده


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

مثانه و روده ها باید پیش از اقدام به نمونه گیری خالی باشند. بیمار باید در حین گرفتن نمونه و همچنین برای مدتی پس از آن به آرامی در موقعیت جنینی (fetal position) قرار گرفته و استراحت کند.


تفسیر

مایع مغزی-نخاعی از اولترافیلتراسیون خون به وجود می آید، بنابراین هر تغییری در خون می تواند در مایع CSF نیز منعکس شود. به طور طبیعی مقدار مواد موجود در CSF درصدی از مقدار آن ها در خون است و معمولا با توجه به سطح خونی آن ها ارزیابی می شوند. مقدار پروتئین و گلوکز دز CSF در حالت طبیعی کم است و ممکن است تعداد کمی گلبول سفید نیز داشته باشد. هر عاملی که جریان یا فشار طبیعی CSF را مختل نماید یا در عملکرد سد محافظتی مغزی-خونی اختلال ایجاد نماید، می تواند باعث غیر طبیعی شدن نتیجه ی آزمایش CSF شود. 1. ارزیابی ظاهری: رنگ، شفافیت و فشار آن (در طی فرآیند جمع آوری نمونه) فشار: در شرایطی که فشار داخل مغز یا جمجمه افزایش یابد یا در مشیر جریان CSF انسدادی ایجاد شود (مانند سرطان ها، عفونت، هیدروسفالی، یا خونریزی) فشار CSF افزایش می یابد. در شرایط دهیدره بودن، شوک یا نشت CSF به هر دلیل، فشار CSF کاهش می یابد. رنگ: مایع CSF مثل آب بی رنگ و شفاف است. تغییر در رنگ CSF می تواند گویای وجود مواد خاص در آن باشد. رنگ زرد- نارنجی- صورتی (زانتوکروم-Xantochromic ) وجود گلبول های قرمز و بیلیروبین را مطرح می کند. کدور


مدت زمان انجام آزمایش

2 روزه