44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

E.B.V - Ab. - IgM


کد آزمایش

203


نام روش اندازه گیری

Immunochemiluminescence


نام های مشابه

ايي.بي.وي


نوع نمونه

Serum-CSF


حجم نمونه

0.2


نگهداری نمونه

2-8 '


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ND


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

7d