44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

گاسترین Gastrin


کد آزمایش

546


نام روش اندازه گیری

Elisa&RIA


نوع نمونه

خون سیاهرگی (سرم)


حجم نمونه

0/5cc


نگهداری نمونه

4 ساعت در c˚4 ،1ماه در c˚20- ، طولانی مدت در c˚70-


حمل و نقل نمونه

ارسال تا نیم ساعت در c˚25-4 ویا فریز شده


معیار رد نمونه

همولیز کدورت لیپمیک


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

: ناشتا ماندن برای مدت 12 ساعت، اجتناب از مصرف الکل برای مدت 24 ساعت و توقف مصرف بعضی داروها از جمله داروهای معده برای مدت چند روز پیش از انجام آزمون لازم است.


تفسیر

 سطح طبیعی یا پایین تر از حد طبیعی گاسترین به طور معمول نیاز به پیگیری ندارد.  افزایش نسبی سطح گاسترین در بسیاری از بیماری ها و اختلالات مشاهده می شود، از جمله:  سندرم زولینجر الیسون، هیپرپلازی سلول های جی (G-cells)  گاستریت آتروفیت  آنمی پرنیشز  تنگی یا انسداد پیلور  نارسایی مزمن کلیوی  سطح گاسترین با افزایش سن و همچنین استفاده طولانی مدت از آنتی اسید و مهارکننده های پمپ پروتونی افزایش می یابد. افزایش سطح گاسترین با بالا رفتن سن، ممکن است منعکس کننده ی کاهش توانایی تولید اسید در معده باشد.  سطح گاسترین ممکن است در کسانی که ناشتا ماندن را به طور کامل رعایت نکرده اند، بالاتر از حد طبیعی باشد.  افزایش شدید گاسترین در بیمارانی که علایم مشکوک به افزایش گاسترین در آن ها دیده می شود و همچنین افزاش شدید در آزمون تحریکی گاسترین، می تواند نشان دهنده ی ابتلا ی فرد به ندرم زولینجر الیسون یا وجود تومور گاسترینوم باشد.  آزمون های تصویر برداری به منظور مشخص کردن محل تومور در پیگیری بیمارانی که غلظت گاسترین در آن ها بالا بوده، انجام می شود.  مقدار گاسترین تولید شده به اندازه تومور یا تعدا


مدت زمان انجام آزمایش

10 روزه