44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

زینک سرم (Zinc: ZN)


کد آزمایش

58


مورد استفاده

خون سیاهرگی (سرم)


نام روش اندازه گیری

photometric


نوع نمونه

خون سیاهرگی (سرم)


حجم نمونه

cc 5/0


نگهداری نمونه

1هفته درc˚8-2، طولانی مدت در c˚20-


حمل و نقل نمونه

ارسال در دمای c˚8- 2ویا فریز شده


معیار رد نمونه

همولیز کدورت لیپمیک


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست.


تفسیر

 سطح روی در بیماران مبتلا به سوختگی و همچنین در بیماران مبتلا به بیماری آکرودرماتیت آنتروپاتیکا (acrodermatitis enteropathica) می تواند بسیار پایین باشد. این دسته از بیماران معمولا به خوبی و به سرعت به درمان با مکمل های زینک پاسخ می دهند.  افزایش سطح روی در بدن معمولا از لحاظ بالینی حائز اهمیت نیست. عوامل مداخله کننده در آزمایش  همولیز نمونه می تواند باعث افزایش کاذب سطح روی در سرم شود.  غلظت بالای گادولینیم (gadolinium)، ید و باریم در خون، در سنجش اکثر فلزات از جمله روی تداخل ایجاد می کند. در صورت مصرف مواد حاجب حاوی گادولینیم، ید یا باریم توسط بیمار، نمونه گیری برای آزمایش روی باید به مدت 96 ساعت به تاخیر بیفتد.