44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Stool Culture & Sensitivity


نام روش اندازه گیری

Culture


نام های مشابه

کشت مدفوع و آنتي بيوگرام


نوع نمونه

Stool


حجم نمونه

2gr


حمل و نقل نمونه

R.T


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

در ظرف درب دار پلاستیکی