44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Scotch Test


نام روش اندازه گیری

Direct Microscopy


نام های مشابه

اسكاچ تست


نوع نمونه

چسب نواری شفاف


حجم نمونه

1 عدد


نگهداری نمونه

RT


حمل و نقل نمونه

روی لام


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

چسب شیشه ای را قبل از خواب روی مقعد بزنید ، صبح آن را برداشته و روی لام بنحوی که حباب نگیرد، بچسبانید.


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

24h