44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Amylase (آمیلاز)


نام روش اندازه گیری

Colorimetry


نام های مشابه

Amylase, Amy


نوع نمونه

سرم ،پلاسما (هپارینه ،EDTA)


حجم نمونه

cc 0/5


نگهداری نمونه

1هفته در c˚25 و 6 ماه در c˚4


حمل و نقل نمونه

ارسال در دمای c˚8- 2ویا فریز شده


معیار رد نمونه

همولیز کدورت لیپمیک


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست.


تفسیر

آزمایش آمیلاز خون و ادرار معمولا همراه با آزمایش لیپازی برای بررسی و مانیتور کردن التهاب حاد و مزمن پانکراس به کار می¬رود. علایم التهاب پانکراس عبارتند از: درد شکم شدید یا درد در ناحیه پشت، تب، بی اشتهایی، تهوع.  اختلال کلیه می¬تواند منجر به کاهش پاکسازی آمیلاز از طریق کلیه شده و باعث افزایش مقدار آمیلاز در خون شود. در این مورد، بررسی کلیرانس کراتینین به ارزیابی عمکرد کلیه¬ها کمک خواهد کرد.  آزمایش آمیلاز بری بررسی سرطان¬هایی که پانکراس را درگیر می¬کنند و نیز پس از خارج کردن سنگ کیسه صفرا کاربرد دارد.  در التهاب حاد پانکراس، آمیلاز در عرض 72-12 ساعت تا چند برابر مقدار طبیعی خود افزایش می¬یابد، پس از رفع عامل بیماری، آمیلاز ظرف چند روز به حد طبیعی خود باز خواهد گشت.  در التهاب مزمن پانکراس، معمولا آمیلاز در ابتدا افزایش یافته و با پیشرفت بیماری به تدریج کاهش می¬یابد.  در انسداد مجرای پانکرس و سرطان پانکراس نیز آمیلاز افزایش می¬یابد. در التهاب حاد پانکراس، انسداد و انفارکتوس روده، میزان آمیلاز در مایع صفاقی افزایش می¬یابد.  کاهش آمیلاز در فرد مبتلا به علایم التهاب پانکراس، نشان دهن


مدت زمان انجام آزمایش

1 روزه