44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

سیکلوسپورین Cyclosporine


کد آزمایش

513


نام روش اندازه گیری

RIA


نوع نمونه

خون سیاهرگی (خون تام با ضد انعقاد)


حجم نمونه

1CC


نگهداری نمونه

1روز درc˚8-2، 1ماه در c˚20-


حمل و نقل نمونه

ارسال در دمای c˚8- 2ویا فریز شده


معیار رد نمونه

همولیز کدورت لیپمیک


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست.


تفسیر

 سطح سیکلوسپورین خون با مقدار مصرف دارو ارتباط قطعی نداشته و به عوامل بسیاری بستگی دارد.  سیکلوسپورین توسط کبد متابولیزه می شود و اختلال در عملکرد کبد باعث کاهش تصفیه ی سیکلوسپورین از خون می شود. سرعت جذب و متابولیسم سیکلوسپورین در افراد مختلف تفاوت می کند و به عواملی مانند مصرف دارو و مصرف هم زمان سایر مواد دارویی و غذایی بستگی دارد.  سطح سیکلوسپورین خون، بسته به نوع و تولید کننده ی دارو هم ممکن است تفاوت کند.  در بیماران دریافت کننده ی پیوند، حفظ غلظت بالای سیکلوسپورین بلافاصله پس از دریافت پیوند، برای پیشگیری از پس زدن عضو پیوند شده بسیار اهمیت دارد.  اندازه گیری سطح سیکلوسپورین خون در بیماران دریافت کننده ی پیوند کلیه می تواند به افتراق میان رد پیوند و آسیب کلیوی کمک کند.  سیکلوسپورین عوارض جانبی متعددی ایجاد می کند که در صورت مانیتور کردن و حفظ سطح دارو در محدوده ی درمانی، می توان تا حد زیادی از بروز آن ها جلوگیری کرد.  کاهش سطح سیکلوسپورین خون به پایین تر از سطح درمانی می تواند باعث پس زدن پیوند یا بازگشت علایم بیماری شود.  افزایش سطح سیکلوسپورین خون به بالاتر از حداکثر


مدت زمان انجام آزمایش

3روزه