44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

هپاتیت سی Hepatitis C


کد آزمایش

387


نام های مشابه

Hepatitis C antibody; anti-HCV; HCV recombinant immunoblot assy; HCV RIBA; HCV-RNA; Hepatitis C vira


نوع نمونه

خون سیاهرگی (سرم، پلاسما)


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست.


تفسیر

 اندازه گیری لود ویروس برای ارزیابی میزان اثر بخشی درمان رد بیماران تحت درمان به کار می رود.  لود بالای ویروس یا افزایش آن در طول دوره ی درمان، نشانگر عدم اثر بخش بودن درمان است.  لود پایین ویروس یا کاهش لود ویروس در طول دوره درمان، نشانگر اثر بخش بودن درمان است.  بر اساس بیانیه ی سازمان پیشگیری و کنترل بیماری ها (CDC)، اگر بعد از گذشت 24 هفته از پایان دوره ی درمان هپاتیت C، لود ویروس در خون بیمار همچنان غیر قابل شناسایی باشد، می توان نتیجه گرفت که درمان اثر بخش بوده است.