44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

سی. آ. 3-15 (CA15-3)


نام روش اندازه گیری

Immunochemiluminescence


نام های مشابه

سي آ 3-15


نوع نمونه

Serum/Plasma(E,H) 


حجم نمونه

0.2


نگهداری نمونه

'2-8


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست.


تفسیر

 آزمایش CA15-3 فقط در مواردی که مقادیر کافی از این آنتی ژن توسط بافت سرطانی در بدن تولید می شود، جهت مانیتور کردن روند بیماری قابل استفاده می باشد. درصدی از سرطان های سینه این آنتی ژن را تولید نمی کنند، بنابراین اندازه گیری آنتی ژن CA15-3 برای مانیتور کردن این گروه از بیماران کاربرد ندارد.  در 30-25 درصد از افراد مبتلا به سرطان سینه ی پیشرفته، سلول های سرطانی آنتی ژن CA15-3 تولید نمی کنند.  در صورتی که سطح CA15-3 به هنگام تشخیص اولیه ی سرطان بالا باشد، می توان از این تست به طور منظم به منظور نظارت بر روند بیماری و میزان اثر بخشی درمان و همچنین تشخیص موارد عود کننده ی سرطان استفاده کرد.  در صورت تشخیص زودهنگام سرطان سینه و پیش از آنکه سرطان به دیگر نقاط بدن انتشار یابد، معمولا از آزمایش CA15-3 جهت نظارت بر پیشرفت سرطان استفاده نمی شود، به دلیل این که در مراحل اولیه ی بیماری سطح آنتی ژن CA15-3 در اکثر بیماران افزایش قابل توجهی نشان نمی دهد.  سطح CA15-3 با میزان پیشرفت سرطان و حجم تومور رابطه ی مستقیم دارد.با پیشرفت بیماری سطح CA15-3 نیز در خون افزایش می یابد.  در سرطان سینه ی منتش


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

24h