44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

ویتامین دی Vitamin D


کد آزمایش

563


نام روش اندازه گیری

ECLIA


نام های مشابه

Vitamin D2, Vitamin D3, Calcidiol (25-hydroxy-vitamin D); Calcifidol (25- hydroxy-vitamin D); Calcitriol (1,25 hydroxy-vitamin D)


نوع نمونه

خون سیاهرگی (سرم)


حجم نمونه

0/5cc


نگهداری نمونه

2روز درc˚8-2، طولانی مدت در c˚20-


حمل و نقل نمونه

ارسال در دمای c˚8-


معیار رد نمونه

همولیز کدورت لیپمیک


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست.


تفسیر

الف. 25هیدروکسی ویتامین دی – 25 hydroxyvitamin D اندازه گیری 25هیدروکسی ویتامین دی، شامل اندازه گیری مجموعه ی ویتامین های دی 2 و دی 3 است و مقدار آن نمایانگر وضعیت کلی ویتامین دی در بدن می باشد.  پایین بودن سطح 25هیدروکسی ویتامین دی: می تواند نشانه عدم وجود مقدار کافی ویتامین دی در رژیم غذایی، اختلال در جذب ویتامین از طریق روده یا عدم قرار گرفتن در معرض نور مستقیم خورشید به مدت کافی باشد.  داروهای ضد تشنج، به ویژه فنیتوئین، می تواند در تولید . ویتامین دی در کبد اختلال ایجاد نماید.  بالا بودن سطح 25هیدروکسی ویتامین دی: در اکثر مواقع در نتیجه ی مصرف بیش از حد مکمل های حاوی ویتامین دی ایجاد می شود. ب. 1.25 دی هیدروکسی ویتامین دی – 25 dihydroxyvitamin D  پایین بودن سطح 1.25 دی هیدروکسی ویتامین دی: معمولا در بیماران کلیوی دیده می شود. کاهش آن از اولین تغییراتی است که در مراحل اولیه ی نارسایی کلیوی ظاهر می شود.  بالا بودن سطح 1.25 دی هیدروکسی ویتامین دی: معمولا در اثر افزایش هورمون پاراتیروئید ایجاد می شود. در بیماری سارکوئیدوز و بعضی از انواع لنفوم ممکن است مقداری ویتامین دی دی خارج از کلیه ها تولید شود.