44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

TSH


کد آزمایش

405


نام روش اندازه گیری

Immunochemiluminescence


نام های مشابه

تي اس اچ


نوع نمونه

Serum/Plasma(E,C,Li-H,Na-H,NH4-H)


حجم نمونه

0.3


نگهداری نمونه

2-8 '


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ND


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

7d