44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

کلسیم Calcium


کد آزمایش

51


نام های مشابه

Total calcium, lonized calcium


نوع نمونه

1. خون سیاهرگی 2. ادرار 24 ساعته


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست.


تفسیر

• نتیجه ی طبیعی تست کلسیم همراه با نتایج طبیعی سایر آزمایشات مرتبط، نشان دهنده ی متابولیسم طبیعی کلسیم در بدن است. هیپر کلسمی – بالا بودن کلسیم تام- دو علت شایع آن عبارت اند از: 1. هیپرپاراتیروئیدیسم: افزایش فعالیت غده پاراتیروئید که معمولا به علت وجود تومور های خوش خیم پاراتیروئید است. این نوع هیپر کلسمی معمولا شدید نیست و ممکن است دیر تشخیص داده شود. 2. سرطان ها: سرطان ها در صورت متاستاز دادن و منتشر شدن به استخوان ها، باعث آزاد شدن کلسیم از استخوان و در نتیجه افزایش سطح کلسیم خون می شوند سلول های سرطانی ممکن است هورمون شبه PTH ترشح کنند، که موجب افزای سطح کلسیم خون خواهد شد. علل دیگر هیپرکلسمی: • هیپرتیروئیدیسم – پرکاری تیروئید- • سارکوئیدوز • توبرکلوز (سل) • عدم تحرک به مدت طولانی • مصرف بیش از حد ویتامین دی • دریافت پیوند کلیه • مصرف دارو: مصرف تیازید، شایع ترین علت افزایش کلسیم وابسته به دارو است. هیپوکلسمی –پایین بودن کلسیم تام-: شایع ترین علت هیپوکلسمی پایین بودن سطح پروتئین های خون، به خصو آلبومین است. در این حالت مقدار کلسیم متصل به آلبومین پایین است و متابولیسم کلسیم در بدن