44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

تری گلیسرید Triglycerides


نام های مشابه

TG; TRIG


نوع نمونه

خون سیاهرگی (سرم)


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ناشتا بودن به مدت 12-9 ساعت پیش از انجام آزمایش لازم است. نوشیدن آب در این مدت بلامانع است.


تفسیر

 آزمایش تری گلیسرید به عنوان بخشی از آزمایشات پانل چربی ها انجام شده و نتیجه آن با در نظر گرفتن نتایج سایر آزمایشات پانل چربی تفسیر می شود. در بزرگسالان، نتایج آزمایشات به این صورت گروه بندی می شند: o محدوده مطلوب(Desirable): کم تر از 150 میلی گرم در دسی لیتر (1.7mmol/L). o محدوده بینابین (Borderline high): 199-150 میلی گرم در دسی لیتر (1.7-2.2mmol/L) o محدوده بالا (High): 499-200 میلی گرم در دسی لیتر (2.3-5.6mmol/L) o محدوده خیلی بالا (Very high): بیش از 500 میلی گرم در دسی لیتر (5.6mmol/L) *محدوده ذکر شده مربوط به «تری گلیسرید ناشتا» است.  افزایش شدید تری گلیسرید (بالاتر از 1000 میلی گرم در دسی لیتر) می توان سبب افزایش احتمال پانکراتیت شود.  در بیماران دیابتی که قند خون به طور موثر کنترل نشده، تری گلیسرید ممکن است بسیار بالا باشد.  سطح تری گلیسرید خون پس از خوردن غذا به میزان قابل توجهی افزایش می یابد و تا ساعاتی پس از آن نیز می تواند تا 10-5 برابر حد طبیعی افزایش نشان دهد، ضمن این که حتی سطح ناشتای تری گلیسرید نیز ممکن است از یک روز تا روز دیگر به مقدار قابل توجهی تغییر کند. بنابر این تغییرات جزیی تا متوسط در نتایج آزمایش تری گلیسرید ناشتا در روز های مختلف انتظار می رود و به هیچ وجه به عنوان یک یافته غیرطبیعی در نظر گرفته نمی شود.  بعضی از داروها باعث افزایش سطح تری گلیسرید در خون کمی شوند، مانند: کورتیکواستروئیدها، بتابلاکرها، استروژن.