44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

کورتیزول Cortisol


کد آزمایش

502


نام روش اندازه گیری

ELFA


نوع نمونه

. خون سیاهرگی: معمولا یک نمونه در ساعت 8 صبح که سطح کورتیزول در ابلاترین حد آن است و یک نمونه در ساع


حجم نمونه

0/5cc


نگهداری نمونه

7 روز در c˚25-4


حمل و نقل نمونه

ارسال در دمای c˚25-4


معیار رد نمونه

همولیز کدورت لیپمیک


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست.


تفسیر

• سطح بالا یا طبیعی کورتیزول هنگام صبح، در صورت عدم کاهش آن در بعد از ظهر، می تواند نشان دهده ی تولید بیش از حد کورتیزول باشد. • افت کورتیزول در تست مهار دگزامتازون: نشان دهنده ی تولید بیش از حد ACTH در هیپوفیز است. • عدم کاهش کورتیزول در تست سرکوب دگزامتازون: نشان دهنده ی وجود تومور های تولید کننده ی ACTH، اختلال در عملکرد غدد آدرنال و گاه به دلیل مصرف بعضی داروها می باشد. • افزایش کورتیزول در پاسخ به تست تحریکی ACTH (ACTH stimulation): نشان دهنده ی این است که غده ی هیپوفیز مقدار کافی ACTH ترشح نمی کند. • عدم افزایش کورتیزول در پاسخ به تست های تحریکی ACTH (ACTH stimulation): نشان دهنده ی اختلال در عملکرد غده آدرنال است.


مدت زمان انجام آزمایش

2 روزه