44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

بیمه آتیه سازان شاغلین

سازمان های طرف قرارداد

بیمه شدگان دارای بیمه تکمیلی آتیه سازان شاغل ( فرهنگیان ) میتوانند بصورت آنلاین با ارائه دفترچه بیمه خدمات دریافت نمایند.

portfolio image